Ultraljudsdiagnostik

Vi använder oss av ultraljud för att kunna ställa en säkrare diagnos innan vi behandlar dig. Det allra viktigaste när du behandlas för en skada är att man vet vad det är som orsakar din smärta eller nedsatta funktion. Ultraljudsdiagnostiken är då ett mycket bra komplement till den kliniska undersökningen.

Ultraljudsundersökningen genomförs här på plats och tar på så vis inte lika lång tid som om man skulle beställa en magnetkamera-undersöking, som det ofta är väntetid till.

De områden som är vanligt att vi använder ultraljudsundersökning till är bland andra:

  • Skador i senor och muskler. Exempelvis axelssmärta, armbågssmärta eller hälsenesmärta
  • Skador i leder och ledband. Exempelvis en stukad fot eller ett smärtsamt knä
  • För att undersöka en misstänkt inflammation. Exempelvis en ömmande slemsäck
  • Man kan även använda ultraljudet för att se hur en muskel jobbar och på så vis ge en visuell feedback på din koordination
  • För att utvärdera resultatet av behandlingen
Undersökningen är helt ofarlig och ger ingen strålning. Normalt sett tar inte en undersökning mer än 45 minuter.