Hur fungerar behandling med stötvåg?

Stötvågor används framgångsrikt på svårbehandlade och långvariga muskel/senbesvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med en ökad lokal blodcirkulation och ökad ämnesomsättning, som underlättar och snabbar på läkningsprocessen. Vi triggar igång kroppens eget läkningssystem. På köpet får vi oftast en direkt smärtlindring.

Förväntat behandlingsresultat

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Den forskning som är gjord idag visar på mycket goda resultat, 65–95% förbättring, vid behandling av långdragna muskel/senbesvär som plantarfascit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge eller axelbesvär.

Vid besvär med så kallad kalkinfällning i muskelsena, har man sett att stötvågsbehandling ger en reducering av kalkansamlingen med minskade besvär eller utläkning som följd.

Snabb och effektiv behandling

Antalet behandlingar ligger vanligtvis på 3–5 (med 5–10 dagars intervall). Behandlingen tar bara cirka 5–15 minuter, allt beroende på frekvens, besvär och område.

Mellan 1500 och 5000 slag är vanligt, beroende på vad som behandlas.

Hur känns det?

En del patienter kan uppleva behandlingen som smärtsam, medan andra inte reagerar nämnvärt. Den eventuella behandlingssmärtan upphör direkt när behandlingen avslutas och de flesta upplever en direkt smärtlindring. Därefter ses en förbättring successivt genom behandlingsserien.

Biverkningar är ovanliga men hos vissa kan det uppstå ett blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan det bli något ökade besvär efter ett par dagar. Receptfria värktabletter av typ Alvedon brukar då hjälpa. Antiinflammatoriska läkemedel bör ej tas i samband med eller i anslutning till stötvågsbehandling.

Dygnet efter en behandling bör man avstå från tung fysisk ansträngning och kraftig belastning av det behandlade området. En fördel med stötvågsbehandlingen är att du kan fortsätta med normal aktivitet under behandlingsperioden.

Vanliga behandlingsindikationer

  • hälsporre/plantarfasciit
  • golf- och tennisarmbåge
  • kalkaxel
  • hälseneproblematik/achillodyni
  • benhinnebesvär
  • hopparknä
  • löparknä
  • höftbesvär/trochanterit

Så här fungerar radiell stötvåg

Radiell stötvåg drivs med tryckluft från en kompressor till en handenhet där det i botten sitter en kraftfull magnet. I mitten finns ett rör med en kula som skjuts fram mot en applikator i toppen. Tryckluften kan matas i olika hastigheter och tryck. Applikatorn hålls mot den yta man vill behandla och energin från kulan som förts över till applikatorn sprids ut i vävnaden i olika bredd och djup beroende på vilken applikator och hur mycket kraft som används.

Vem bör inte behandlas med stötvåg?

Du som fått en kortisoninjektion i området de senaste 6 veckorna. Inte heller gravida, cancerpatienter, de med ökad blödningstendens eller stora hjärtbesvär. Är det en akut inflammation, en vaskulärt eller neuro- logiskt nedsatt funktion i behandlingsområdet behandlar vi inte heller.